مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری کودکان 36 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری کودکان 36 صفحه

رفتن به سايت اصلي

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری کودکان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 


 

 کودکانی که روابط اجتماعی خوبی با دوستان و همسالان ندارند در معرض خطر مشکلات گوناگون اجتماعی و احساسی هستند. ارتباط میان رابطه متقابل همسالان، محبوبیت، شایستگی اجتماعی، رشد و سازگاری، با دوستی پیچیده است (هاپس ، 1973). با این حال ارتباط با دوستان و همسالان در سازگاری کودک تاثیر بسزایی دارد (فیلد ، 1981). از این رو کناره گیری کودک از دوستانش، احتمالا ضربه سنگینی بر او وارد خواهد کرد (به نقل از اسلامی نسب، 1373). 

 

 

 


همچنان که کودکان رشد می کنند، کنترل بیرونی آنها به کنترل درونی تبدیل می شوند. والدین در شروع از تنبیه و تهدید به تنبیه برای دلسرد کردن فرزندان خود از انجام رفتارهای خاص استفاده می کنند. البته در روند جامعه پذیر شدن موفقیت آمیز، کنترل های درونی و نمادین با مجازاتها و تقاضاهای بیرونی تدریجاً عوض می شوند. بعد از اینکه معیارهای رفتاری از طریق سرمشق گیری و یا آموزش ایجاد شد، نتایج آنها برای فرد به عنوان تخلف و تجاوز عمل می کنند. بدیهی است هم رشد قوانین پیچیده اخلاقی و هم استفاده فزاینده از کنترلهای درونی به رشد مهارتهای شناختی پیچیده تر بستگی دارد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری کودکان

تعریف عملیاتی سازگاری کودکان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری کودکان

فهرست مطالب
– تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.12
– تعاریف سازگاری اجتماعی34
– عوامل مؤثر بر سازگاری36
– دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی41
– دیدگاه روان پویشی.41
– دیدگاه یادگیری46
– دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی.47
– دیدگاه پدیدار شناختی.50
– دیدگاه تحولی53
– خلاصه دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی55
– مطالعات انجام شده.57
– پژوهش های داخلی58
– پژوهش های خارجی59


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی